Trendia s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

Šijeme pro vás od roku
2017

 1. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
    • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi výrobcem sportovního oblečení Trendia s.r.o. (OblečSvůjTým.cz), se sídlem Hybešova 2447/53a, Blansko, 678 01, IČ: 174 53 895, DIČ: CZ17453895 (dále jen “dodavatel”) a objednatelem. Jsou platné pro celý obchodní proces.
    • Znění VOP může dodavatel měnit. Účinnost takovéto změny je okamžikem jejího zveřejnění na internetovýh stránkách www.oblecsvujtym.cz. Případná změna VOP nemá vliv na obchodní vztahy vzniklé před její účinností.

2. OBJEDNÁVKA

    • Veškeré objednávky jsou přijímány vyplněním poptávkového formuláře. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Veškeré zde uvedené údaje jsou dodavatelem považovány za úplné a pravdivé.
    • Dodavatel každou, takto přijatou objednávku, potvrdí kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu.
    • Vyplněním poptávkového formuláře dává objednatel dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a archivaci jeho osobních údajů. Tyto údaje jsou použity pro potřebu realizace objednávky a nebudou poskytovány třetím stranám, s výjimkou dopravců, pro bezproblémové doručení zhotoveného zboží.
    • Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Trendia s.r.o. (OblečSvůjTým.cz) se sídlem Hybešova 2447/53a, Blansko, 678 01.
    • Objednatel je oprávněn takto udělený souhlas kdykoli, úplně nebo z části, odvolat.

3. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

    • Kupní cena je kalkulována individuálně a bude objednateli vždy sdělena po upřesnění parametrů objednávaného zboží, a to prostřednictvím e-mailu na adresu, uvedenou v poptávkovém formuláři.
    • Po konečném odsouhlasení vizuální podoby oblečení bude objednateli vystavena faktura na úhradu 50% kupní ceny. Po jejím připsání na náš účet začínáme oblečení vyrábět. Dalších 50% kupní ceny bude fakturováno po dodání oblečení objednateli.
    • Kupní cenu je možné uhradit bankovním převodem na účet číslo: 251388687/0600.
    • V případě, že od nás obdržíte grafický návrh oblečení, ale už nedojde k jeho výrobě u nás, jsme nuceni vám vyfakturovat částku 1.500 Kč/hod za práci grafika. Tato částka je uvedena bez DPH 21%.

4. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

    • Vlastnické právo ke sportovnímu oblečení přechází na objednatele až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, včetně nákladů na dopravu.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

    • Podle § 1837, písm. d), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není možné od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od dodání zboží.

6. VELIKOSTI

    • Velikost oblečení si objednatel stanovuje sám, podle velikostních tabulek, které jsou zveřejněné zde. Žádáme všechny zákazníky, aby výběru správné velikosti věnovali zvýšenou pozornost. Dodavatel nemůže nést odpovědnost za špatně zvolenou velikost a tudíž tato skutečnost není důvodem pro reklamaci dodaného oblečení.
    • Při objednávkách čítajících 10 a více ks oblečení vám zdarma půjčíme zkušební sadu. Hradíte pouze náklady na dopravu při vracení této sady. Při objednávkách s nižším počtem kusů, může být toto půjčení zpoplatněno částkou 1.000,- Kč + 150,- Kč náklady na dopravu k objednateli. I v tomto případě objednatel hradí náklady na dopravu spojené s vrácením zkušební sady.
    • V případě zájmu o zapůjčení zkušební sady nám prosím zašlete dotaz na objednavky@oblecsvujtym.cz

7. VZORNÍK BAREV

    • Před zahájením výroby je objednateli zaslán nátisk barevnosti objednaného oblečení. Tento nátisk je objednateli zasílám zdarma.
    • Objednatel bere na vědomí, že pokud vyhotovení tohoto nátisku odmítne nebo jej odsouhlasí, zaniká tím jeho právo na reklamaci z důvodu jiné, než očekávané barevnosti oblečení.

8. DODACÍ LHŮTY

    • Dodací lhůta je stanovena na 3 – 5 týdnů po připsání zálohy na náš účet a liší se podle aktuálního vytížení výroby a celkového počtu objednaných kusů kdy platí, že výroba 1 ks sportovního oblečení trvá o něco déle. Vždy se ale snažíme o co nejrychleší dodání, protože chápeme, že se svého nového oblečení nemůžete dočkat. 

9. ZPŮSOB DORUČENÍ

    • Zhotovené oblečení zasíláme prostřednictvím České pošty nebo PPL CZ s.r.o.
    • Cena dopravy a balného činí 150,- Kč. Při zasílání na Slovensko je tato částka stanovena na 250,- Kč a objednatel je povinen ji uhradit společně s kupní cenou objednaného oblečení.
    • Při objednávkách nad 10 ks oblečení nebude cena za dopravu objednateli účtována (neplatí pro zasílání na Slovensko – v tomto případě je doprava účtována vždy).
    • Oblečení je dodáváno vždy v pracovní dny a je dostatečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy.
    • Při přebírání zboží je kupující povinen vždy zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a pokud je zásilka jakkoli poškozena, je povinen odmítnout její převzetí.

10. REKLAMACE, ZÁRUKA

    • Na dodané oblečení poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců (dále jen záruční lhůta). Záruční lhůta počíná dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dny, kdy bylo oblečení reklamováno.
    • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení objednaného oblečení, související s obvyklým užíváním.
    • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo reklamované zboží doručeno zhotoviteli na výše uvedenou adresu. Objednatel je povinen zajistit zboží pro přepravu tak, aby nedošlo k jeho případnému poškození.
    • Po obdržení zboží bude reklamace posouzena a nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamovaného oblečení vyřízena.
    • Pokud je možné vadu odstranit, bude tato odstraněna a zboží bude znovu zasláno objednateli. Pokud není možné vadu odstranit, bude objednateli nabídnuto zhotovení nového kusu oblečení nebo přiměřená sleva z kupní ceny. Tato volba je čistě na objednateli.
    • V případě, že objednané oblečení při převzetí neodpovídá dohodnutým parametrům, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby oblečení uvedl do požadovaného stavu a to buď opravou nebo výměnou oblečení.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

    • Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 19.9.2022.
    • VOP platí vždy ve znění, které je uvedeno na internetové adrese www.oblecsvujtym.cz v den přijetí objednávky z poptávkového formuláře.
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share