Koukni, jaké věci už jsme dělali

Ukázky naší výroby

Ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským jsou veškeré návrhy oblečení chráněným autorským dílemproto materiály z našich webových stránek, ani návrhy oblečení není dovoleno upravovat, kopírovat či dále distribuovat bez našeho písemného souhlasu. Chráníme tak především naše zákazníky, kterým nabízíme originální design na míru.